Sıkça Sorulan Sorular

İnsanların en önemli temel ihtiyaçlarından biri olan konut edinme ve barınma ihtiyacını, karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle en az maliyetle karşılamak amacıyla kurulan iktisadi işletmelerdir. Kooperatifler hem kişilerin tek başlarına yapmaya güçlerinin yetmediği işleri bir araya gelerek yapmalarını sağlar hem de toplumun kalkınmasına katkıda bulunur.

Kooperatif, elindeki varlıkları bir araya getirerek aynı amaca yönlendirmeye karar veren kişilerden oluşan bir organizasyon yapısıdır. Bu bakımdan konut yapı kooperatifleri, organizasyona üye olan kişilerin ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek üzere bir araya gelmeleriyle oluşan kurumdur. Bu kurum, konut inşası için gereken arsa temininden, konut inşaatına başlanması, bitirilmesi ve konutların hak sahiplerine dağıtımına kadarki süreci mevzuata göre yerine getirmekle yükümlüdür.

Yapı kooperatifleri sermaye birikimine sahip bir oluşum değildir. Konut imalatı için bir araya gelenlerin aidat ödemeleri sayesinde konut yapımındaki masraflar karşılanır.

Günümüzde konut almak için Hava Kent Yapı Kooperatifine ortak olmak ile inşaat şirketinden konut almak arasında güvence noktasında herhangi bir fark yoktur.

Kooperatifler temel olarak bir taahhüt şirketi olmasa da projelerini hayata geçirmek için taahhüt şirketleri ile çalışırlar, bir inşaat taahhüt şirketi müşterilerine işi taahhüt ettiği sürede teslim etmek zorundadır. Mücbir sebeplerin olmadığı bir ortamda teslim süresinin aşılması ve gecikmeye uğraması halinde müşterilerine karşı tazminat ödeme yükümlüğü doğar. Hava Kent Yapı Kooperatifi, Projelerini kendi ekipleri ile inşa eder ayrıca arsa maliki olduğundan gerekli durumlarda iş birliği yaptığı müteahhitlerden bu taahhütleri alır. Ayrıca mevcut yapım işlerini ortaklarının herhangi bir zarara uğramayacaklarından emin olduğu finansal olarak güçlü taahhüt şirketlerine taşere edebilir, gerektiğinde proje finansmanını sağlamak adına bankalarla gerekli garantörlük anlaşmalarını yapar hatta gerek görülmesi halinde ortakları adına bina tamamlama sigortasını yaparak her türlü güvenceyi sağlar.

Günümüzde konut sahibi olmak için çok sayıda alternatif bulunmaktadır. Kullanıma hazır ikinci el dairelerden tutun, yüksek yaşam standartlarını içinde barından ultra lüks konut projelerine kadar hemen hemen şehrin her noktasında konut edinmek mümkün. Ancak alacağınız konutun nitelikleri, bütçeniz ile doğru orantılıdır.

2019 Covid Pandemisi sonrası bozulan tedarik zinciri, inşaat sektörü emtia fiyatlarında ciddi yükselişlere neden olmuştur, bu süreçte yaşanan yüksek enflasyon ayrıca işçilik maliyetlerini de hızlı bir şekilde arttırmıştır. Mevcut durumda zaten yüksek olan arsa maliyetleri de üzerine eklendiğinde orta gelir grubundaki vatandaşlarımızın İstanbul’da nitelikli bir konut alması neredeyse imkansız hale gelmiştir. Ancak Hava Kent Yapı Kooperatifine katılarak konut sahibi olmanın mevcut piyasa müteahhitleri veya inşaat şirketlerine göre çok daha avantajlı olduğu görülmektedir. Hava Kent özellikle maliyet konusunda inşaat şirketlerine göre %40 – %45 ’lere varan oranlarda daha ucuza konut üretebilmektedir. Bu avantajları 3 başlık altında toplayacak olursak;

  • Vergi Maliyeti Avantajı : 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 93.Maddesi uyarınca kooperatifler bir çok önemli vergi kaleminden muaf tutulmaktadır. Yapı kooperatiflerinin ürettiği konutun maliyetleri içerisinde vergi yükü neredeyse %1 civarındadır. Ancak İnşaat elde ettikleri kar üzerinden vergiye tabi tutulurlar dolayısıyla inşaat şirketleri ürettikleri konutların fiyatına, tüm vergi maliyetlerini de eklemektedir. Sadece bu kalem bile bir yapı kooperatifinin ürettiği konutu (bir inşaat şirketine göre) %15 daha ucuza mal etmesine neden olmaktadır.
  • Finanman Maliyeti Avantajı : Kooperatfiler sermayelerini ortaklarından alırlar, bir projeye başladıklarında projenin bütçesi hesaplanır ve ortaklar payları ölçüsünde belirlenen bir taksidi kooperatife ödeyerek projenin sermayesini oluştururlar. Kooperatif ise bu nakit gücünü inşaatı en uygun maliyetle tamamlamak için kullanırlar. İnşaat şirketleri ise bir projeye başladıklarında kendi nakdi varlıklarını harcamaya başlarlar yani proje için kendi kasalarından yaptıkları harcamaların tüm finansman maliyetini satış fiyatının içine dahil ederler yani şirketin proje için harcadığı finansman maliyetini de cebinizden karşılamış olursunuz. Yalnızca finansman maliyeti oranı kıyaslandığında kooperatiflerin nitelikli bir konutu %10 daha ucuza mal ettikleri görülmektedir.
  • Karlılık Maliyeti Avantajı: Yapı Kooperatifleri kar amacı gütmeden ortaklarının en uygun maliyetle konut ihtiyacını karşılamak üzerine kurulurlar. Tüm sermaye şirketlerinde olduğu gibi inşaat şirketleri ise temelde kar elde etmek amacıyla kurulurlar. Dolayısıyla bir inşaat şirketi yaptığı işin sonunda en az %20 karlılık hedefiyle hareket eder ve bazı şirketlerde bu oranlar daha yukarıya çıkmaktadır. Bir inşaat şirketinden konut aldığınızda ödediğiniz konut bedelinin en az %20 ‘si şirketin (tüm maliyetleri düştükten sonra) kasasına koymak istediği net karıdır. Bir yapı kooperatifi ise sadece toplam net maliyeti ortaklarından tahsil eder. Karlılık gibi bir hedefi olmadığından böyle bir maliyeti paydaşlarına yüklemez. Bunun sonucunda bir yapı kooperatifi sadece karlılık kaleminde, inşaat şirketine göre %20 daha ucuz bir maliyetle konut üretir.

 

Hava Kent satış ofislerimizden dolduracağınız ortaklık başvuru formu ile gerekli süreç başlar. Yönetim Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucu ortaklığa uygun görülmeniz halinde ortaklık giriş bedelini Hava Kent Kooperatifi Hesabına göndererek giriş işlemleriniz tamamlanmış olur. Depreme dayanıklı, son teknoloji ile donatılmış akıllı evlerimizinden birine sahip olmak bu kadar kolay!

Ortaklık giriş bedeli ve aidatlar, dahil olunacak projenin nihai maliyetine göre hesaplanır. Hava Kent geliştirdiği projelerde inşaat süresini 24 ay olarak belirler. İnşaatın başlangıcından bitimine kadar geçen sürede projenin toplam bugünkü değerini yaklaşık enflasyon beklentilerini baz alarak 24 ay sonunda oluşacak nihai bedeli hesaplar ve buna mukabil bir ödeme planı oluşturur. Projelerin nihai maliyeti konumuna, daire adedine, teknik özelliklerine göre değişebilir,  dolayısıyla her projenin ortaklık giriş bedeli ve aidatları değişkenlik gösterebilir.

Konutun kesin maliyet bedeli ödendikten sonra bir takım ek ödemeler talep edilebilir,

  • Tapu masrafları vergi ve harçlar
  • Bağımsız bölüme ait su, doğalgaz, elektrik, telefon vb. tesisatların bağlanmasına ilişkin abonman, tesis ve diğer giderler
  • Blok ve Toplu Yapı Yönetimi ile ilgili ortak giderler

ilgili hak sahibi paydaşlarımızdan ayrıca tahsil edilir.

 

Evet, Hava Kent Konut Yapı Kooperatindeki ortaklığınızdan dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Her ortak hesap senesi sonunda en az bir ay önce yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle ortaklıktan ayrılabilir.

Bir konutun yasal teslim süresi inşaata başlama tarihinden itibaren 48 ayı geçemez. İşveren ve yüklenici sözleşme serbestisi gereği 48 aydan daha kısa bir teslim süresi üzerinde anlaşabilir. Hava Kent olarak müteahhitler ile yaptığımız sözleşmeleri 24 ay ‘da teslim edilmesi esasına göre yapıyoruz.

Hava Kent, Kooperatfifler Kanununa bağlı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenen bir kurumdur. Hava Kent Yapı Kooperatifinin kuruluş amacı ortaklarına en uygun maliyetle konut üretmektedir. Yasal olarak kooperatifimiz ortakları adına ürettiği konutların satışını gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Bir satış olmadığı için bir satış vaadi sözleşmesinden bahsetmek mümkün olamaz. Hava Kent Yapı Kooperatifi ile bir konut edinmek isterseniz geliştirdiğimiz bir çok projeden birini tercih ederek kooperatifimize ortaklık başvurusunda bulunmanız yeterlidir.

Formu Doldurun, Sizi Arayalım
Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.